Statkraft på Vind2008

08.10.2008 08.00 | pressrelease

(Malmö, 8 oktober 2008) Idag inleddes Sveriges största konferens om vindkraft, Vind 2008, i Malmö. Statkraft, Europas största företag inom ren energi är naturligtvis på plats. För närvarande har Statkraft ett pågående samarbete med SCA för att bygga ny vindkraft i Norrland med investeringar på 16-20 miljarder kronor. Sökande efter möjligheter för att utveckla ännu fler vindkraftsprojekt i Sverige pågår löpande.

Enligt en undersökning som Synovate gjort på uppdrag av Statkraft är 92% av svenska folket positiva till att bygga ut vindkraften. Förutom Statkrafts samarbete med SCA för att bygga ny vindkraft i Norrland pågår samarbete även med Arise Windpower AB där målet är att utveckla 2 TWh ny ren energi.

- En effektiv utbyggnad av vindenergi bidrar till Sveriges uppfyllande av målen för förnybar elproduktion, säger Bengt Vernmark, VD Statkraft Vind Sverige. Utbyggnaden måste ske i nära samarbete med de närsamhällen som berörs. I de projekt vi utvecklar eftersträvar vi en tidig och kontinuerlig dialog med samtliga intressenter så att samtliga behov kan tillgodoses.

Förutom att bidra till uppfyllandet av målen för förnybar elproduktion innebär vindkraftsutbyggnaden andra positiva effekter för samhället. Om hela den satsning som planeras i Västernorrland och jämtland kommer till stånd, kommer totalt mellan 16 och 20 miljarder kronor att investeras fram till ca 2020. Statkraft och SCA räknar med att det kommer skapa ett hundratal nya jobb i regionen under byggtiden och ett 50-tal bestående jobb över vindparkernas livslängd.

- Vår bakgrund i att driva och utveckla ren energi har gett oss en ledande position i Europa, vilket även kommer att gynna Västernorrland och Jämtland, säger Bengt Vernmark.

Statkraftkoncernen är ledande i Europa inom förnybar energi. Koncernen utvecklar och producerar vattenkraft, vindkraft, fjärrvärme, solenergi och gaskraft. Statkraft är också en betydande aktör på de europeiska energibörserna. I Sverige äger Statkraft från kommande årsskifte 55  vattenkraftverk med en samlad årsproduktion uppgående till ca 5,4 TWh. Statkraft redovisade 2007 ett resultat efter skatt på 6,6 miljarder NOK och har 2 300 anställda i tio länder. Världen behöver ren energi. Statkraft arbetar för att leverera detta varje dag.