Statkraft och Boliden Odda tecknar avtal om elleveranser fram till 2030

23.10.2008 08.00 | pressrelease

(Odda, 23 oktober 2008) Det norska energiföretaget Statkraft och Boliden Odda ingår två marknadsmässiga avtal om elleveranser för perioden 2009–2030. Överenskommelsen omfattar cirka 20 TWh, och är därmed det största elleveransavtal Statkraft tecknat sedan 1998. Företaget befäster på så sätt sin position som den ledande elleverantören till energikrävande industri. Avtalet innebär också att Statkraft övertar Boliden Oddas aktier i AS Tyssefaldene.

-Avtalet säkrar Bolidens möjlighet att kunna få en förutsägbar långsiktig elleverans till förutsägbara priser till zinksmältverket i Odda. Detta bidrar naturligvis till att förbättra smältverkets konkurrenskraft, säger Svante Nilsson, Chef för Affärsområde Smältverk på Boliden.

– Vi är mycket nöjda med att ingå ännu ett kommersiellt avtal med den kraftkrävande industrin i Norge, och därigenom bidra till fortsatt industriell verksamhet. Avtalet visar att Statkraft kan erbjuda industrin förutsägbara, långsiktiga och marknadsmässiga villkor, vilket är av särskild vikt i samband med att de statligt beslutade elavtalen löper ut i slutet av 2011. Statkraft är – och kommer att förbli – den största elleverantören till den kraftkrävande industrin i Norge och är därmed en viktig samarbetspartner för hela industrin, säger Statkrafts koncerndirektör Jørgen Kildahl.

Boliden Odda säger upp sina nuvarande kraftavtal baserade på myndighetsbestämda villkor. Företaget ingår två nya kommersiella elkontrakt med Statkraft, för åren 2009-2020 och 2021-2030. Båda avtalen omfattar ca 900 GWh per år.

Statkraft äger kraftanläggningarna i Tyssedal. I enlighet med de politiska riktlinjerna har dock rättigheter och kraftverk lagts ut på AS Tyssefaldene. Boliden äger 39,88 procent av Tyssefaldene, medan Statkraft äger 20,29 procent. Den resterande aktieposten innehas av DNN Industrier AS.

Avtalet träder i kraft 01.01.2009, villkorat berörda myndigheters godkännande. Boliden är ett ledande europeiskt metallföretag med kärnkompetens inom prospektering, gruvdrift, smältverk och återvinning. Huvudmetallerna är zink och koppar. Andra viktiga metaller som utvinns och framställs är bly, guld och silver. Verksamheten bedrivs i tre affärsområden: Marknad, Smältverk och Gruvor. Bolaget har cirka 4 500 anställda och en omsättning på cirka 33 miljarder kronor per år. Aktien är noterad på Stockholmsbörsens Large Cap-lista och på Torontobörsen i Kanada.

Statkraftkoncernen är ledande i Europa inom förnybar energi. Koncernen utvecklar och producerar vattenkraft, vindkraft, fjärrvärme, solenergi och gaskraft. Statkraft är också en betydande aktör på de europeiska energibörserna. I Sverige äger Statkraft från kommande årsskifte 55 vattenkraftverk med en samlad årsproduktion uppgående till ca 5,4 TWh. Statkraft redovisade 2007 ett resultat efter skatt på 6,6 miljarder NOK och har 2 300 anställda i tio länder. Världen behöver ren energi. Statkraft arbetar för att leverera detta varje dag.