Statkraft och E.ON AG byter tillgångar värda 4,4 miljarder euro

12.10.2007 08.00 | pressrelease

Statkraft AS och E.ON AG har idag skrivit under en avsiktsförklaring (letter of intent) som omfattar ett byte av Statkrafts aktier i E.ON Sverige AB (44,6 %) mot tillgångar i flexibel kraftproduktion och aktier i E.ON AG. Det totala värdet av avtalet uppgår till 4,4 miljarder euro (ca 40 miljarder SEK). En slutgiltig överenskommelse beräknas vara undertecknad under första kvartalet 2008.

”Statkraft kommer med denna affär att stärka sin position som en ledande aktör och bli den största producenten av förnyelsebar energi i Europa. Vi kommer också att stärka vår position som en flexibel och miljövänlig energileverantör på våra huvudmarknader, i synnerhet i Sverige och Tyskland”, säger Bård Mikkelsen, koncernchef för Statkraft.

De två företagen kommer att fortsätta processen med avsikt att byta Statkrafts nuvarande aktieinnehav i E.ON Sverige AB mot 1/3 av E.ON Sveriges vattenkraftsanläggningar, aktier i E.ON AG och flexibla europeiska anläggningar för gaskraft, vattenkraft och fjärrvärme, huvudsakligen i Tyskland. Tillgångarna som ingår i bytesaffären motsvarar en årlig energiproduktion på 7-8 TWh och omfattar:

  • Svenska vattenkraftverk med en genomsnittlig årsproduktion på cirka 4,2 TWh
  • Ett vattenkraftverk med pumpkapacitet (220 MW) och tio vattenkraftverk (42 MW) i Tyskland
  • Två gaskraftverk (700 MW) i Tyskland med tillhörande kontrakt av gasleveranser samt lagringskapacitet för gas med upp till 100 miljoner m3
  • Ett 10-årigt kraftleveransavtal i Tyskland motsvarande minst 100 MW
  • Vattenkraftverk i Storbritannien (56 MW)
  • Fjärrvärmeverksamhet i Sverige och Polen

E.ON Sverige ägs i dag i huvudsak av E.ON-koncernen (55.3 %) och Statkraft  (44,6 %). Genomförs den föreslagna affären byts Statkrafts höga värdetillväxt i E.ON Sverige mot strategiska krafttillgångar med omfattande framtida tillväxtpotential och ett direkt ägande i E.ON AG.

Aktier i E.ON AG förväntas utgöra en avsevärd del av affären, och Statkraft kommer efter affären att stå för mer än två procents ägande i E.ON AG. Statkraft kommer därmed att bli en av de fem största aktieägarna i E.ON. Det exakta antalet aktier i E.ON och andra aktierelaterade frågor återstår att bli avklarade i detalj.

”Vi gläder oss åt att bli en betydande ägare i E.ON genom att överföra vårt ägande i ett av E.ONs dotterbolag till ägande i det börsnoterade moderbolaget. Samtidigt ger denna nya struktur oss en position med utmärkta möjligheter för tillväxt. Vi ser värderingen av E.ON Sverige som ett bevis på vår gemensamma framgång när det gäller utvecklingen av denna investering under de senaste elva åren”, säger Bård Mikkelsen, koncernchef i Statkraft.

Affären väntas vara slutförd under andra eller tredje kvartalet 2008 och måste godkännas av alla berörda myndigheter samt i de båda bolagens styrelser.

Statkraftkoncernen är ledande i Europa inom förnyelsebar energi. Koncernen producerar vattenkraft, vindkraft och fjärrvärme samt bygger gaskraftverk i Norge och Tyskland. Statkraft är också en betydande aktör på de europeiska energibörserna. I Norge levererar Statkraft el och värme till sammanlagt 600 000 kunder genom egna och delägda bolag. Statkrafts redovisade 2006 ett resultat efter skatt på 6,3 miljarder NOK och har mer än 2 100 anställda i nio länder. Världen behöver ren energi. Statkraft arbetar för att leverera detta varje dag.