Statkraft bygger världens första saltkraftverk

07.03.2008 08.00 | pressrelease

Det norska energiföretaget Statkraft ska bygga världens första saltkraftverk. Saltkraft är en ren och förnybar energikälla som globalt uppskattas kunna ersätta 60 procent av elen från världens kärnkraft.

Saltkraft innebär att energi utvinns genom så kallad osmos. I saltkraftverket skiljs salt havsvatten och färskvatten åt med ett särskilt membran. När färskvattnet tränger igenom membranet skapas ett ökat tryck på havsvattensidan som kan användas för att utvinna energi.

– Saltkraft är en väldigt lovande teknologi, där vi är världsledande. Saltkraft är rent och utsläppsfritt och vi bedömer att den är lönsam inom några år, säger Statkrafts koncernchef Bård Mikkelsen.

Den globala potentialen för saltkraft beräknas uppgå till omkring 1 600 TWh, vilket kan jämföras med den totala elproduktionen i världens kärnkraftverk som under 2005 uppgick till totalt 2 626 TWh. I Europa beräknas den till 200 TWh, vilket motsvarar mer än hela Sveriges elproduktion, som 2005 uppgick till 155 TWh. Enbart i Norge är potentialen 12 TWh, motsvarande 10 procent av landets befintliga energiproduktion.

Efter tio års forskning och utveckling anser Statkraft att det nu är dags att bygga den första saltkraftverksprototypen och lägger därför extra resurser på att utveckla tekniken. Sammanlagt omfattar Statkrafts investering i denna förnybara energiteknologi över 100 miljoner norska kronor.

Prototypen kommer att hjälpa Statkraft att förstå utmaningarna som är förknippade med att utveckla saltkraft för kommersiellt bruk och utgöra en plattform för fortsatt utveckling av teknologin. Prototypen byggs i Hurum, söder om Oslo. Den beräknas vara färdig under slutet av 2008 och då generera 2-4 kW.

Statkraft är Europaledande inom förnybar energi och har nyligen inlett ett samarbete med bland andra Uppsala universitet i syfte att utveckla havsbaserad vindkraft, vågkraft och tidvattenkraft.

Statkraftkoncernen är ledande i Europa inom förnybar energi. Koncernen producerar vattenkraft, vindkraft, fjärrvärme och gaskraft. Statkraft är också en betydande aktör på de europeiska energibörserna. I Sverige äger Statkraft 19 vattenkraftverk. Statkrafts redovisade 2007 ett resultat efter skatt på 6,6 miljarder NOK och har mer än 2 250 anställda i tio länder. Världen behöver ren energi. Statkraft arbetar för att leverera detta varje dag.