Samarbete mellan Statkraft och Uppsala Universitet

07.12.2007 08.00 | pressrelease

Norska Statkraft och Uppsala universitet inleder ett samarbete om forskning kring havsenergi. Målet är att bygga Europas ledande kompetens- och utbildningscentrum inom området. I samarbetet ingår även tekniska universitet i Danmark och Norge. Statkraft kommer att satsa över 90 miljoner kronor i projektet under perioden 2008 - 2011. Universiteten förbinder sig att satsa lika mycket. Avtalet undertecknades i Stockholm på fredagen.

Forskningssamarbetet omfattar havsbaserad vindkraft, vågkraft och tidvattenkraft. Förstudier visar att potentialen för havsbaserad energiomvandling är mycket stor. Samarbetet ska leda till lönsamma och miljömässigt intressanta tekniska lösningar inom havsenergi.

- Vi tror att havsenergi är en del av lösningen på dagens utmaningar när det gäller klimatet, säger Siri Hatlen, vice VD i Statkraft. Vi har en ambition att ta en ledande position på det här området. Tillsammans med universiteten kommer vi att bygga upp en helt ny kompetens för att tillvarata havsenergi.

Avtalet gör det möjligt att finansiera tio doktorandtjänster, tre forskartjänster och minst en professorstjänst inom området.

- Vi är mycket glada åt detta samarbete med ett av Europas ledande energibolag inom förnybar energi. Det är ytterligare ett bevis på att universitetets energiforskning är i världsklass säger Anders Hallberg, rektor vid Uppsala universitet.

I samarbetet ingår även Danmarks Tekniska Universitet och Norges teknisk- naturvetenskapliga universitet (NTNU). Det nybildade nätverket kommer också att bjuda in andra industriella aktörer till samarbetet.

Uppsala universitet är ett internationellt välkänt forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus. I mer än 500 år har Uppsala universitet varit ett framstående lärosäte med rika valmöjligheter för studenter och forskare på alla nivåer. Energi är ett strategiskt insatsområde som bidrar till kvalitet och förnyelse inom universitetets forskning och utbildning.

Statkraftkoncernen är ledande i Europa inom förnybar energi. Koncernen producerar vattenkraft, vindkraft, fjärrvärme och gaskraft. Statkraft är också en betydande aktör på de europeiska energibörserna. I Sverige äger Statkraft 19 vattenkraftverk. Statkrafts redovisade 2006 ett resultat efter skatt på 6,3 miljarder NOK och har mer än 2 100 anställda i nio länder. Världen behöver ren energi. Statkraft arbetar för att leverera detta varje dag.