PRESSINBJUDAN - Almedalen - EU ökar kraven - Tid för ren energi

03.07.2008 08.00 | pressrelease

EU ökar kraven på förnybar energi i Sverige. Hur når Sverige EU:s klimatmål? Hur blir Sverige och Norden ledande inom energisektorn? Vilka förändringar krävs i lagstiftning och skatter? Det är några av frågorna som kommer diskuteras när Statkraft bjuder in till seminarium under Almedalsveckan på temat ”Tid för ren energi”. Förnybartdirektivet, som EU-parlamentet behandlar nu, innebär betydligt högre nationella mål för förnybar energi i Sverige. Under Almedalsveckan, tisdag 8 juli, bjuder Statkraft in till ett seminarium i Visby på temat ”Tid för ren energi”.

- Lösningen på framtidens energibehov stavas förnybar energi. Svensk och nordisk industri har möjligheten att bli ledande inom de förnybara energislag som tillhör framtiden, säger Oluf Ulseth, Europadirektör Statkraft. Inom Statkraft pågår ständig utveckling av förnybara energislag som vindkraft, vågkraft, tidvattenkraft, saltkraft, vattenkraft och solenergi.

Direktivet sätter också ramarna för den svensk-norska elcertifikatmarknad som näringsminister Maud Olofsson och den norske olje- och energiministern Terje Riis-Johansen kommit överens om.

- En gemensam elcertifikatmarknad mellan Sverige och Norge är mycket positivt, säger Oluf Ulseth. Det ger oss bättre möjligheter att utveckla ännu mer förnybar energi.

Under seminariet kommer en panel bestående av Tomas Kåberger, GD för Energimyndigheten, Mats Leijon, professor i elektricitetslära vid Uppsala universitet, uppfinnare och tidigare forskningschef vid ABB,  Oluf Ulseth, Europadirektör Statkraft, Sofia Arkelsten (m), Claes Västerteg (c) och Carina Ohlsson (s) att diskutera aktuella energifrågor, bland andra:

  • Hur når Sverige EU:s klimatmål?
  • Borde den svenska elcertifikatmarknaden utvidgas till andra länder?
  • Hur ser framtidens energibehov ut?
  • Hur blir Sverige och Norden ledande inom sektorn?
  • Hur påverkar klimatmålen samarbetet mellan länderna kring Östersjön
  • Hur ser visionen ut?
  • Vilka förändringar krävs i lagstiftning och skatter?
  • Hur många jobb kan genereras?

Moderator är Stig-Björn Ljunggren.

Seminarium: ”Tid för ren energi”

Datum: Tisdag 8 juli

Tid: 13.00 – 15.00

Plats: Sidas Östersjöenhet, Donners plats 1.

Statkraftkoncernen är ledande i Europa inom förnybar energi. Koncernen producerar vattenkraft, vindkraft, fjärrvärme och gaskraft. Statkraft är också en betydande aktör på de europeiska energibörserna. I Sverige äger Statkraft 19 vattenkraftverk. Statkrafts redovisade 2007 ett resultat efter skatt på 6,6 miljarder NOK och har 2 300 anställda i tio länder. Världen behöver ren energi. Statkraft arbetar för att leverera detta varje dag.