Gunilla Lundén blir ny informationschef för Statkraft Sverige

04.12.2008 08.00 | pressrelease

(Stockholm, 4 december 2008) Gunilla Lundén blir energiföretaget Statkrafts informationschef i Sverige. Hon kommer närmast från LO, där hon verkat som bland annat presschef och chef för ledningskansliet. Gunilla Lundén tillträder sin nya tjänst på Statkraft 1 februari. Hon har tidigare arbetat med press- och informationsfrågor på bland annat Skolöverstyrelsen, Stockholms Universitets Studentkår och Finansroteln i Stockholms läns landsting.

– Det ska bli intressant att få arbeta inom energibranschen som är så viktig för svensk industri och för det svenska samhället. Eftersom Statkraft enbart producerar ren energi och är ett företag med stark etik var det ett lätt val. Företaget satsar också på att utveckla nya rena energislag som vågkraft och saltkraft, vilket är spännande, säger Gunilla Lundén.

– Våra omfattande satsningar i Sverige ställer ökade krav på vår kommunikation. Gunilla har en gedigen erfarenhet inom området och har samtidigt en djup förståelse för samhällsfrågor. Det är en utmärkt kombination, säger Per Rosenqvist, vd för Statkraft Financial Energy AB.

Statkraft har det senaste året stärkt sin ställning som aktör på den svenska energimarknaden. Bland annat planerar företaget att investera 16-20 miljarder SEK i vindkraftanläggningar i Västernorrland och Jämtland. Vid årsskiftet genomförs också en bytesaffär med E.ON AG, som bland annat innebär att Statkraft förvärvar 5 fjärrvärmeanläggningar och 40 svenska vattenkraftstationer med en sammanlagd årsproduktion motsvarande ca 4,2 TWh. Därmed blir Statkraft Sveriges fjärde största elproducent och ledande i Europa inom förnybar elproduktion. Sedan tidigare har Statkraft verksamhet inom vind- och vattenkraft samt en tradingavdelning i Sverige.

Statkraftkoncernen är ledande i Europa inom förnybar energi. Koncernen producerar vattenkraft, vindkraft, fjärrvärme solenergi och gaskraft. Statkraft är också en betydande aktör på de europeiska energibörserna. I Sverige kommer från årsskiftet 2009 Statkraft att äga 55 vattenkraftverk, 5 fjärrvärmeanläggningar och planläggningen för storskalig vindkraftsetablering fortsätter. Produktionen i Sverige kommer att uppgå till över 5,5 TWh. Statkraft redovisade 2007 ett resultat efter skatt på 6,6 miljarder NOK och har 2 300 anställda i tio länder. Världen behöver ren energi. Statkraft arbetar för att leverera detta varje dag.