Pressmeddelanden 2008

 • Technichus i Härnösand får 1,5 miljoner norska kronor från Statkraftfonden

  08.05.2008 08.00 pressrelease

  I samband med att Technichus i Härnösand får bidrag från Statkraftfonden om 1,5 miljoner norska kronor kommer en pressträff att äga rum den 9 maj. VD:n för Statkraft Sverige kommer att tala om hur mötet mellan naturvetenskap och ungt entreprenörskap skapar förutsättningar för ren energi.

 • Statkraft återanvänder vinden - bygger vindkraftpark i Wales

  14.03.2008 08.00 pressrelease

  Norska energibolaget Statkraft fortsätter sin satsning på vindkraft. Idag blev det klart att företaget ska bygga sin första vindpark utanför Norge. I Sverige finns långt gångna planer på att investera 16 miljarder i vindkraft ihop med SCA.

 • Statkraft bygger världens första saltkraftverk

  07.03.2008 08.00 pressrelease

  Det norska energiföretaget Statkraft ska bygga världens första saltkraftverk. Saltkraft är en ren och förnybar energikälla som globalt uppskattas kunna ersätta 60 procent av elen från världens kärnkraft.

 • Starkt resultat trots lägre priser

  14.02.2008 08.00 pressrelease

  2007 präglades av stora nederbördsmängder och låga kraftpriser. Trots detta uppnådde Statkraft ett resultat efter skatt på 6 632 MNOK (7 735 MNOK). Korrigerat för orealiserade värdeförändringar och väsentliga engångsposter redovisar koncernen ett resultat efter skatt på 7 030 MNOK (6 945 MNOK). Statkraft har under 2007 slutfört utbyggnaden av tre gaskraftverk och anläggningar inom vattenkraft och fjärrvärme. I oktober undertecknade Statkraft ett intentionsavtal med E.ON AG om försäljning av aktier i E.ON Sverige i utbyte mot tillgångar och aktier i E.ON AG. Avtalet kommer att göra Statkraft till Europas största producent av förnybar energi.

 • Samarbete mellan Statkraft och Uppsala Universitet

  07.12.2007 08.00 pressrelease

  Norska Statkraft och Uppsala universitet inleder ett samarbete om forskning kring havsenergi. Målet är att bygga Europas ledande kompetens- och utbildningscentrum inom området. I samarbetet ingår även tekniska universitet i Danmark och Norge. Statkraft kommer att satsa över 90 miljoner kronor i projektet under perioden 2008 - 2011. Universiteten förbinder sig att satsa lika mycket. Avtalet undertecknades i Stockholm på fredagen.

 • Statkraft och E.ON AG byter tillgångar värda 4,4 miljarder euro

  12.10.2007 08.00 pressrelease

  Statkraft AS och E.ON AG har idag skrivit under en avsiktsförklaring (letter of intent) som omfattar ett byte av Statkrafts aktier i E.ON Sverige AB (44,6 %) mot tillgångar i flexibel kraftproduktion och aktier i E.ON AG. Det totala värdet av avtalet uppgår till 4,4 miljarder euro (ca 40 miljarder SEK). En slutgiltig överenskommelse beräknas vara undertecknad under första kvartalet 2008.