Pressmeddelanden arkiv

 • Statkraft medverkar i ålprojekt – vattenföringen kan variera nedströms Laholms kraftverk

  03.07.2017 10.07 pressrelease

  Statkraft deltar i ål-projektet FORMAS med målet att öka ålyngels överlevnad. Årets ålförsök vid Laholms kraftstation är nu i full gång. Det här kan märkas exempelvis för dem som fiskar nedströms i Lagan. Testerna pågår till och med fredagen den 7 juli.

 • Vattenkraftsbolag vill satsa 10 miljarder på bättre vattenmiljö

  30.06.2017 07.30 pressrelease

  Nio vattenkraftsföretag som står för 97 procent av Sveriges vattenkraftproduktion tar ett gemensamt frivilligt initiativ och vill satsa 10 miljarder kronor över en 20-årsperiod på en bättre vattenmiljö. Vattenkraftens Miljöfond är tänkt att finansiera miljöåtgärder för att Sverige ska leva upp till EU-rätten.

 • Tillfälligt ökade vattenflöden i Hyltebruk

  07.06.2017 09.00 pressrelease

  Den 9 juni planerar energiföretaget Statkraft att genomföra en provtappning genom dammluckorna i Hyltebruk. Provtappningen kommer påverka vattenflödet under dagen och allmänheten uppmanas till försiktighet.

 • SCA och Statkraft renodlar sitt vindkraftssamarbete

  06.04.2017 12.00 pressrelease

  Fortsatt samarbete men med nya och renodlade roller mellan markägaren SCA och kraftproducenten Statkraft. Det är kontentan av en ny affärsuppgörelse mellan företagen.

 • Framtiden är elektrisk – nya möjligheter när samhället nyelektrifieras

  Den 6 april 2017 välkomnar vi dig till Statkrafts vårseminarium om den nyelektriska revolutionen. Framtiden erbjuder stora möjligheter när behovet av el ökar, såväl för energibranschen som samhället i stort. Men är vi rätt rustade för att tillvarata dem?

 • Överenskommelse nådd mellan Statkraft SCA Vind AB och Jijnjevaerie sameby

  12.07.2016 16.24 pressrelease

  Statkraft SCA Vind AB (SSVAB) och Jijnjevaerie sameby har nått en överenskommelse om ersättning för de skador och intrång som blivit av de vindparker som SSVAB har byggt i Västernorrland och Jämtlands län och där samebyn är berörd.

 • Vindparkerna Björkhöjden och Ögonfägnaden invigs

  01.06.2016 05.23 pressrelease

  Onsdag den 1 juni invigs vindparkerna Björkhöjden och Ögonfägnaden. De två nya parkerna består av sammanlagt 123 vindkraftverk som förväntas leverera cirka 1,1 TWh årligen, vilket motsvarar hushållsel för över 300 000 villor eller närmare 800 000 lägenheter.

 • 1 juni invigs vindparkerna Björkhöjden och Ögonfägnaden - välkomna till Folkets vindpark

  19.05.2016 08.10 pressrelease

  Nu inviger Statkraft SCA Vind AB, SSVAB, parkerna Björkhöjden och Ögonfägnaden som ingår i Norrlands största vindkraftsprojekt. Invigningen äger rum i vindparken Björkhöjden och därifrån ser man även Ögonfägnaden, vilket ger ett bra tillfälle att se de 123 vindkraftverk som förväntas leverera cirka 1,1 TWh årligen.

 • Statkraft genomför dykningar i nedre Ljungan för att ta reda på hur laxen mår

  13.08.2014 10.07 pressrelease

  Forskare från Norge har anlitats av Statkraft för att under vecka 34 (mån-­‐tors) genomföra dykningar nedströms Viforsens kraftverk i Ljungan för att undersöka var det finns bäst förutsättningar för lax i olika stadier att leva.

 • Nu ska fiskarna från Anundsjöån åter kunna leka i Bottenhavet

  08.06.2014 08.00 pressrelease

  Den 11 juni går startskottet för Statkrafts gjutning av en kulvert som ska utgöra grunden för de kommande vandringsleder som fiskarna framöver kan använda som resväg till inlandet och ut i Bottenhavet.