Pressmeddelanden arkiv

 • Statkraft, Fortum och Vattenfall vill se ett koldioxidneutralt Europa innan 2050

  28.11.2018 16.16 pressrelease

  Statkrafts, Fortums och Vattenfalls koncernchefer har gemensamt träffat EU:s klimat- och energikommissionär Miguel Arias Cañete för att berätta om de nordiska bolagens engagemang för koldioxidminskning inom den europeiska ekonomin. Budskapet var att klimatmålet för 2030 bör skärpas och att den europeiska ekonomin ska vara koldioxidneutral innan 2050.

 • Statkraft stärker positionen som den breda och ledande aktören inom förnybar energi

  26.09.2018 16.49 pressrelease

  Oslo, 26 september 2018. Statkraft planerar att årligen investera cirka 10 miljarder norska kronor i förnybar energi mellan 2019 - 2025 i enlighet med företagets nya strategi. Utöver investeringar i nordisk vattenkraft, har Statkraft ambitionen att utveckla 6000 MW landbaserad vindkraft och 2000 MW solkraft till 2025. Samtidigt ska företaget tredubbla volymerna som förvaltas åt kunder.

 • Statkraft investerar i dammsäkerhet i Stora Raijan

  26.06.2018 08.30 pressrelease

  Den 2 juli påbörjar Statkraft arbetet med att öka dammsäkerheten för fyllningsdammen vid Stora Raijan. Arbetet utförs under perioden juli-september. Det är en planerad åtgärd och är en del av Statkrafts kontinuerliga arbete med dammsäkerhet.

 • Statkraft sätter ut 30 000 lax i Nissan

  25.04.2018 08.30 pressrelease

  Fredag 27 april sätter vattenkraftsbolaget Statkraft ut 30 000 lax-smolt i Nissan.

 • Vattenkraftsbolag satsar 10 miljarder i miljöfond

  23.04.2018 20.00 pressrelease

  Åtta vattenkraftsföretag som tillsammans står för 95 procent av Sveriges vattenkraftproduktion satsar nu 10 miljarder kronor under en 20- årsperiod för att förbättra vattenmiljön i de svenska vattenkraftverken.

 • Dammsäkerheten ska ökas i Skallböle

  28.03.2018 08.00 pressrelease

  Statkraft genomför dammsäkerhetshöjande åtgärder i vattenkraftsanläggningen Skallböle i Sundsvalls kommun. Rustningen ska göra det möjligt att släppa igenom större vattenmängder och det blir därmed ännu säkrare att bo nedströms kraftverket.

 • Statkraft medverkar i ålprojekt – vattenföringen kan variera nedströms Laholms kraftverk

  03.07.2017 10.07 pressrelease

  Statkraft deltar i ål-projektet FORMAS med målet att öka ålyngels överlevnad. Årets ålförsök vid Laholms kraftstation är nu i full gång. Det här kan märkas exempelvis för dem som fiskar nedströms i Lagan. Testerna pågår till och med fredagen den 7 juli.

 • Vattenkraftsbolag vill satsa 10 miljarder på bättre vattenmiljö

  30.06.2017 07.30 pressrelease

  Nio vattenkraftsföretag som står för 97 procent av Sveriges vattenkraftproduktion tar ett gemensamt frivilligt initiativ och vill satsa 10 miljarder kronor över en 20-årsperiod på en bättre vattenmiljö. Vattenkraftens Miljöfond är tänkt att finansiera miljöåtgärder för att Sverige ska leva upp till EU-rätten.

 • Tillfälligt ökade vattenflöden i Hyltebruk

  07.06.2017 09.00 pressrelease

  Den 9 juni planerar energiföretaget Statkraft att genomföra en provtappning genom dammluckorna i Hyltebruk. Provtappningen kommer påverka vattenflödet under dagen och allmänheten uppmanas till försiktighet.

 • SCA och Statkraft renodlar sitt vindkraftssamarbete

  06.04.2017 12.00 pressrelease

  Fortsatt samarbete men med nya och renodlade roller mellan markägaren SCA och kraftproducenten Statkraft. Det är kontentan av en ny affärsuppgörelse mellan företagen.