Varning för ökade flöden i Ljungan mellan Holmsjön och Ångesjön

07.02.2020 13.25 | pressrelease

Allmänheten uppmanas att iaktta försiktighet när man vistas i närheten av Ljungan, sträckan mellan Holmsjön och Ångesjön.

På grund av reparationer i Järnvägsforsens vattenkraftverk måste Statkraft spilla vatten förbi kraftverket den kommande veckan.  Vi kommer att spilla vatten från Holmsjön via dammarna Alby och Ringdalen. Vattenflöden beräknas bli kring 70 kubik per sekund, vilket är en hög vattenmängd för årstiden.

Detta skulle kunna medföra att vatten kan forsa över eventuella isar på dammarna Alby och Ringdalen. Isflak från strandkanten kan också lossna och spolas vidare i älvfåran.

Allmänheten uppmanas att iaktta försiktighet när man vistas i närheten av Ljungan, sträckan mellan Holmsjön och Ångesjön.

Reparationen kommer att pågå mellan måndagen 10 februari 08.00 och fredagen 14 februari 16.00.  

För mer information kontakta:

Gunilla Lundén, kommunikationschef Statkraft Sverige, 070-5213116, gunilla.lunden@statkraft.com.