2018

 • Statkraft stärker positionen som den breda och ledande aktören inom förnybar energi

  26.09.2018 16.49 pressrelease

  Oslo, 26 september 2018. Statkraft planerar att årligen investera cirka 10 miljarder norska kronor i förnybar energi mellan 2019 - 2025 i enlighet med företagets nya strategi. Utöver investeringar i nordisk vattenkraft, har Statkraft ambitionen att utveckla 6000 MW landbaserad vindkraft och 2000 MW solkraft till 2025. Samtidigt ska företaget tredubbla volymerna som förvaltas åt kunder.

 • Statkraft investerar i dammsäkerhet i Stora Raijan

  26.06.2018 08.30 pressrelease

  Den 2 juli påbörjar Statkraft arbetet med att öka dammsäkerheten för fyllningsdammen vid Stora Raijan. Arbetet utförs under perioden juli-september. Det är en planerad åtgärd och är en del av Statkrafts kontinuerliga arbete med dammsäkerhet.

 • Statkraft sätter ut 30 000 lax i Nissan

  25.04.2018 08.30 pressrelease

  Fredag 27 april sätter vattenkraftsbolaget Statkraft ut 30 000 lax-smolt i Nissan.

 • Vattenkraftsbolag satsar 10 miljarder i miljöfond

  23.04.2018 20.00 pressrelease

  Åtta vattenkraftsföretag som tillsammans står för 95 procent av Sveriges vattenkraftproduktion satsar nu 10 miljarder kronor under en 20- årsperiod för att förbättra vattenmiljön i de svenska vattenkraftverken.

 • Dammsäkerheten ska ökas i Skallböle

  28.03.2018 08.00 pressrelease

  Statkraft genomför dammsäkerhetshöjande åtgärder i vattenkraftsanläggningen Skallböle i Sundsvalls kommun. Rustningen ska göra det möjligt att släppa igenom större vattenmängder och det blir därmed ännu säkrare att bo nedströms kraftverket.