Statkraft säljer vindparkerna EM och Tollarpabjär

03.01.2018 | nyheter

Statkraft Södra Vindkraft AB, SSVKAB, säljer vindparkerna Em och Tollarpabjär till Finsjö Skogar AB. Finsjö Skogar är markägare i EM och redan idag minoritetsägare, 9,9%, genom bolaget Vindpark EM AB, VEMAB.

Vindpark EM ligger i Mönsterås kommun, har en installerad effekt på 9.2 MW och invigdes 2011. Tollarpabjär togs i drift 2013, ligger i Kristianstads kommun och har en installerad effekt på 2,3 MW. 

Statkraft Södra Vindkraft AB bildades 2009 och är ett samarbete mellan Statkraft och Södra Skogsägarna. Statkrafts ägande i Vindpark EM och Tollarpabjär har varit 90,1%.

EM och Tollarpabjär är två små parker som ligger geografiskt långt ifrån Statkrafts övriga tillgångar i Sverige. De har presterat bra under driftstiden men passar med sina totalt fem turbiner inte in i vår vindkraftportfölj.

I norra Sverige äger och driver vi fyra större parker med sammanlagt 186 kraftverk som producerar cirka 1,6 TWh per år.

SSVKAB utvecklar också projektet Tribbhult i Västerviks kommun. Det förväntas vara ett bra projekt tack vare sin storlek, sitt goda vindläge och ett tillstånd som tillåter den senaste tekniken.