Nyheter 2018

 • Vindkraftsprojekt Lyckås sålt

  04.12.2018 nyheter

  Statkraft har sålt vindkraftsprojektet Lyckås till Kraftö. Lyckås är lokaliserat cirka 10 kilometer norr om Huskvarna i Jönköpings kommun. För mer information kontakta Johan Boström, chef för vindprojekt i Statkraft Sverige, +4676 7624735.

 • Globala energitrender – så utvecklas energimarknaden till 2040

  17.10.2018 nyheter

  Energisektorn befinner sig i en radikal utveckling av teknologiska-, politiska- och marknadsförändringar. För att få en djupare förståelse av dessa förändringar, har Statkraft tagit fram ett scenario som visar på hur den globala energimarknaden kan komma att utvecklas fram till år 2040. Med fortsatt fallande kostnader för förnybar el menar vi att den utveckling vi skisserar är optimistisk, men inte orealistisk.

 • Seminarium: På energifronten allting nytt – tekniksprång som får effekt?

  13.09.2018 nyheter

  Den 17 oktober 2018 är du varmt välkommen till Statkrafts höstseminarium där vi spanar på framtidens energiteknik. Det tas just nu flera tekniksprång på energiområdet, med stora möjligheter att stöpa om både energibranschen och vägen mot ett hållbart samhälle. Hur ser potentialen ut? Vilka hinder finns längs vägen? Och är de verkligen så disruptiva som utlovats?

 • Oroande avslag gällande höjning av vindkraftverk

  22.05.2018 nyheter

  Mark- och Miljööverdomstolen har valt att avslå Statkrafts ansökan om ändring av totalhöjden på vindkraftverken i tillstånden för Ögonfägnaden och Bodhögarna. Beslutet är prejudicerande och innebär att svensk vindkraft riskerar hamna på efterkälken då tillståndsprocessens utformning inte möjliggör användning av den senaste vindkrafttekniken.

 • Statkraft välkomnar energipolitisk uppgörelse

  15.03.2018 nyheter

  Statkraft välkomnar den energipolitiska uppgörelse om vattenkraften och moderna miljökrav som presenterades av regeringen den 9 mars.

 • Statkraft köper Södras del i vindbolag

  26.02.2018 nyheter

  Statkraft och skogsindustriföretaget Södra Skogsägarna ingick 2009 ett samarbete för att utveckla vindkraft i södra Sverige. Samarbetet har skett i bolaget Statkraft Södra Vindkraft AB, SSVKAB, där Statkraft under senare tid ägt 90,1 procent och Södra 9,9 procent. Bolaget har projekterat och utrett möjligheterna för att bygga vindkraft på ett stort antal platser.

 • Statkraft och Södra bygger demoanläggning för avancerat biobränsle

  29.01.2018 nyheter

  Bolaget Silva Green Fuel, som ägs av Statkraft (51%) och Södra (49%), bygger en demoanläggning i Tofte, Norge, för produktion av andra generationens biobränsle baserat på skogsråvaror. Investeringen beräknas till 500 miljoner NOK.

 • Höga flöden i Lagan för närvarande

  03.01.2018 nyheter

  Uppdaterat 2018 -01-09, 15.40 Sedan någon månad har det varit en ovanligt hög tillrinning i Lagan, där Statkraft driver 18 vattenkraftverk. De höga flödena beror på ökad nederbörd i kombination med…

 • Statkraft säljer vindparkerna EM och Tollarpabjär

  03.01.2018 nyheter

  Statkraft Södra Vindkraft AB, SSVKAB, säljer vindparkerna Em och Tollarpabjär till Finsjö Skogar AB. Finsjö Skogar är markägare i EM och redan idag minoritetsägare, 9,9%, genom bolaget Vindpark EM AB, VEMAB.