Statkraft investerar i ökad säkerhet i Skeen

04.10.2017 | nyheter

Bild på Skeens kraft från luften

Statkraft har beslutat att rusta upp kraftverk i Sverige för sammanlagt 224 miljoner under 2017. Ett av kraftverken som ska upprustas är Skeen kraftverk.

Under hösten och vintern 2017 kommer el- och kontrollutrustning på Skeen kraftverk bytas ut. Upprustningen beräknas kosta cirka 6 miljoner kronor och ska säkra en ännu mer pålitlig kontrollutrustning. Den nya kontrollutrustningen kommer med flera nya skyddsfunktioner som gör att dyrare utrustning, exempelvis generatorn, skyddas bättre vid mindre skador.

Från vecka 45 kommer aggregatet att stoppas. Slutbesiktningen av den nya kontrollutrustningen beräknas till vecka 51 och därefter ska kraftverket återgå till normal produktion.

Skeen ligger vid sjön Bolmen i Ljungby kommun. Kraftverket byggdes 1954 och är helägt av Statkraft.