Gustavsbergs kraftverk är sålt

08.09.2017 | nyheter

Bild på Gustavsberg kraftstation fotat från ovan

Statkraft har sålt Gustavsbergs vattenkraftkraftverk I Kilan, ett biflöde till Nissan. Köpare av kraftverket är Carl Tesdorpf, som sedan tidigare äger två mindre vattenkraftverk i närområdet. Överlåtelsen skedde fredag den 8 september.

Gustavsbergs kraftverk har en normal årsproduktion på ca 4 GWh, och har varit en av de minsta anläggningarna i Statkrafts kraftverksportfölj. Statkraft kommer även fortsättningsvis utföra vissa drift- och underhållstjänster i anläggningen.