Ska Sverige vara självförsörjande på el i framtiden?

28.06.2016 | nyheter

Statkraft arrangerar, under Almedalsveckan i Visby, ett öppet seminarium om Sveriges framtida energiförsörjning. Tisdag den 5 juli kl 15:00 - 16:30. Mellangatan 11, restaurang Vinäger, bakgården.

Ska Sverige ha ett energisystem där leveranssäkerheten för effekt delas lika mellan flera samkörande nationella system eller som vilar på grunden att vi ska vara självförsörjande? Frågan är avgörande när Energikommissionen och EU:s Energiunion nu planerar för vår framtida försörjning av elenergi.

Under debatten presenteras en ny version av Statkraft-rapporten "Swedish Pathways" . Ny fakta på bordet! Därefter blir det debatt i tre olika ronder innan Pierre Schellekens, Deputising for the Head of Cabinet of DG Energy, ger sin bild. Bland debattörerna hittar vi den elintensiva industrin, miljörörelsen, politiker från olika läger, akademien och myndigheter.

Medverkande:

  • Jakob Norström, vd Statkraft Sverige
  • Per Nordlund, senior advisor, Statkraft
  • Mikael Odenberg, gd, Svenska Kraftnät
  • Anna Holmberg, SKGS
  • Tomas Kåberger, professor, Energi och Miljö, Chalmers
  • Pierre Schellekens, Deputising for the Head of Cabinet of DG Energy
  • Lise Nordin (MP), energipolitisk talesperson
  • Maria Weimer (L), energipolitisk talesperson
  • Annika Jacobson, Sverigechef, Greenpeace
  • Paul Ronge, moderator