2016

 • Remissvar om elcertifikat

  30.11.2016 nyheter

  I oktober lämnade Energimyndigheten den sista delredovisningen av regeringsuppdraget kontrollstation 2017 för elcertifikat och en redovisning om kvoter för 18 TWh till 2030. Det här är det remissvar som Statkraft lämnat till Miljö- och energidepartementet.

 • Omprövning av Statkrafts brittiska vindkraftsportfölj

  12.09.2016 nyheter

  Statkraft förbereder en möjlig försäljning av aktierna i vindkraftparken Sheringham Shoal samt projekten Dudgeon och Dogger Bank i Storbritannien. Operatörskapet för Sheringham Shoal planerar att överföras till Statoil.

 • Första laxen har passerat fiskräknaren vid Anundsjö

  31.08.2016 nyheter

  För ett år sedan invigde Statkraft en fiskvandringsväg på 450 meter vid Anundsjö kraftverk i norra Sverige. Den konstgjorda bäcken möjliggör för havsvandrande fisk att passera kraftverket för att leka och att yngre fisk efter några år skall kunna ta sig oskadda förbi kraftverket ut i havet.

 • Ska Sverige vara självförsörjande på el i framtiden?

  28.06.2016 nyheter

  Statkraft arrangerar, under Almedalsveckan i Visby, ett öppet seminarium om Sveriges framtida energiförsörjning. Tisdag den 5 juli kl 15:00 - 16:30. Mellangatan 11, restaurang Vinäger, bakgården.

 • Stora investeringar i Hylte

  16.06.2016 nyheter

  Under 2016 startar arbeten med dammsäkerhetshöjande åtgärder i Hylte damm samt Jakobssjö som ligger i Hylte kommun i Hallands län.

 • Välbesökt invigning av Skandinaviens största vindkraftsområde

  02.06.2016 nyheter

  Ungefär 850 gäster deltog i invigningen av vindparkerna Björkhöjden och Ögonfägnaden den 1 juni. Kvällen bjöd på härligt sommarvärme och bitvis strålande sol. Utsikten över blånade berg och 123 vindkraftverk fick agera fond för invigningen som hade temat Folkets Vindpark.

 • Statkraft skriver på DI Debatt: Reformera utsläppshandeln

  23.05.2016 nyheter

  EU:s utsläppshandelsdirektiv ska revideras för den nya handelsperioden efter 2020 och är just nu föremål för intensiva förhandlingar. För att klara klimatomställningen behöver EU:s system för handel med utsläppsrätter (ETS) reformeras.

 • Se de gamla kraftverken längs Lagan

  27.04.2016 nyheter

  Följ med på guidad busstur och se de gamla, mäktiga kraftverken som ligger längs Lagan.

  Ett av Lagans vattenkraftverk Vattenkraft
 • Nu byggs Europas största vindkraftsprojekt

  23.02.2016 13.47 pressrelease

  Statkraft, TrønderEnergi och Nordic Wind Power DA går samman och bygger Europas största landbaserade vindkraftsanläggning i mellersta Norge. Ca 11 miljarder norska kronor investeras i sex vindkraftsparker på sammanlagt 1000 MW. Bygget ska påbörjas våren 2016 parkerna ska vara färdiga år 2020.

 • Statkraft AS: Resultat för det fjärde kvartalet 2015

  05.02.2016 18.05 börsinformation

  (Oslo, 4. februari 2016) Statkraft uppnådde i fjärde kvartalet 2015 ett underliggande[1] rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) på 2 846 miljoner (Norska) kronor, en nedgång på 640 miljoner kronor från motsvarande period år 2014. Kvartalets resultat efter skatt var -70 miljoner kronor.