Omtag gällande utbyggnadsstopp i Norge

25.06.2015 | nyheter

Statkraft, TrønderEnergi, NTE, Agder Energi och Statnett har kommit överens om att göra en ny bedömning av möjligheterna att utveckla vindkraftprojekt på totalt 1000 MW i Mitt-Norge.

Planen är att göra en gemensam värdering av alla relevanta vindkraftsprojekt som de fyra aktörerna har i Mitt-Norge, inklusive alla aktuella tillståndsgivna projekt i Fosen Vind AS, SAE Vind DA och Sarepta Energi AS. Parterna kommer undersöka möjligheterna att bygga ett nytt vindkraftsprojekt i slutet av september i år.

Planen bygger på att Statnetts ansökan om en ettårig förlängning av deras konsession beviljas, eftersom parterna behöver denna tid för det nya projektet. Planen är att upp till 750 MW vindkraft byggs norr om Trondheimsfjorden och minst 250 MW vindkraft byggs söder om Trondheimsfjorden.

Om den nya projektomsättningen visar sig lönsam, kan ett investeringsbeslut fattas i första kvartalet nästa år.

Omtaget i planerna avser endast Norge. För Statkrafts projekt i Sverige kvarstår investeringsstoppet enligt tidigare besked.