Tillstyrkan av vindkraftsprojektet Åby-Alebo

12.03.2014 | nyheter

Statkraft Södra Vindkraft ABs Vindpark Åby-Alebo har tillstyrkts av Mönsterås kommun.

Länsstyrelsens miljöprövningsdelegation förväntas lämna beslut om tillstånd för projektet under februari 2014.