Produktionsrekord för andra året i rad

29.01.2013 | nyheter

Man standing on Kvistforsen powerplant intake

Kvistforsen intag

Statkraft i Sverige slog under 2012 produktionsrekord för andra året i rad, detta år med nära 1 TWh mer än beräknad normalårsproduktion.

Produktionsrekordet slogs i följande vattendrag: Skellefteälven, Umeälven, Gideälven, Moälven, Nätraån, Åseleälven, Fjällsjöälven, Indalsälven och Ljungan.

En orsak till produktionsrekordet är välfyllda vattenmagasin, men även god tillgänglighet i våra kraftverk har bidragit. Vid haverier har vi arbetat hårt med att minimera tiden för bortfallet och därmed kunnat använda stora delar av vattnet.

Trots den höga produktionen så minskade intäkterna på grund av de relativt låga elpriserna. Det visar att en hög vattenkraftproduktion är bra för elkunderna.

Magasinslägena är just nu något lägre än i fjol vid samma tidpunkt men ändå högre än normalt. Tillsammans med i princip fullt tillgängliga anläggningar indikerar det en produktionsnivå över det normala även det kommande halvåret.