Utrivning av dammarna vid Alby och Ringdalen i Ljungan

22.08.2011 | nyheter

Ringdalen

Statkraft Sverige AB avser att söka tillstånd för utrivning av dammarna vid Alby och Ringdalen i Ljungan.

Vattenkraftsdammarna vid Alby och Ringdalen är byggda i slutet av 1800-talet och uppfyller i dagsläget inte kravet på avbördningskapaciteten.

Statkraft Sverige AB har ett program för att underhålla dammarna, men innan upprustning av dammarna utförs i Alby och Ringdalen vill Statkraft undersöka om en utrivning av dammarna skulle kunna utföras och i vilken omfattning.

Målsättningen med projektet är att återskapa en mer naturlig älvsträcka vid Alby och Ringdalen. Främst skulle längre sammanhängande strömsträckor erhållas och fiskvandring skulle kunna möjliggöras mellan Holmsjön och Ångesjön En utrivning ger också förbättrad avbördning vilket innebär minskade risker för dammbrott vid höga flöden.

Samrådet syftar till att i ett tidigt skede informera om de planerade åtgärder och inhämta synpunkter från berörda.

Onsdagen den 31 augusti 2011 klockan 18.00 hälsar vi dig välkommen till Alby skolas matsal, Alby, Ånge kommun.

Samrådshandlingar kan hämtas från Statkrafts hemsida www.statkraft.se De kan även beställas av Linda Harju, linda.harju@swedpower.com, 0920-773 21.

Skriftliga synpunkter på den planerade utrivningen lämnas senast den 16 september till Linda Harju, Swedpower AB Timmermansgatan 25, 971 77 Luleå eller via e-post linda.harju@swedpower.com.
Välkomna!

Nedladdningar

Titel Storlek Typ
Alby Ringdalen samråd 5,8MB .PDF
Samrådsunderlag 0,6MB .PDF
Samrådssvar 16KB .PDF
Planeringsförutsättningar 7,2MB .PDF