Vacker vattenkraft

19.10.2009 | nyheter

Idag omgärdas Laholms kraftverk av lugna fiskevatten. Förr i tiden var det betydligt mer dramatiskt i området.

På 1200-talet utkämpade svenskarna och danskarna nämligen flera blodiga slag om vilket lands fana som skulle vaja över Lagaholms slott. I dag står Statkrafts kraftverk Laholm på området, alldeles intill slottsruinen. Kraftverket är majestätiskt i sin arkitektur, särskilt den stora ingången som på 1930-talet uppfördes i nyklassisk stil.

Besökscenter

Kraftverken ligger längs åarna Nissan och Lagan och producerar tillsammans drygt 700 GWh under ett genomsnittsår. Det äldsta kraftverket i gruppen byggdes 1909, medan det nyaste stod klart 1989.

Besökscentret vid Laholms kraftverk har putsats upp och är nu öppet så att allmänheten kan se hur kraftverket fungerar. I detta fotoreportage kan du också njuta av fina byggnadsverk i storslagen natur!