Upprustning i Järnvägsforsen klar – 20 år av förnybar elproduktion säkrad

18.03.2020 | nyheter

I juni 2019 påbörjades renoveringen och knappt ett halvår senare var nästan allt utbytt och kraftstationen var redo att sättas i drift igen.

Efter en omfattande renovering är nu kraftstationen i Järnvägsforsen klar. Runt 6 000 hushåll försörjs med el från kraftstationen. En total upprustning har gjorts – en investering på 120 miljoner kronor. Därmed säkerställer Statkraft att produktionen av förnybar energi kan fortgå i många år framöver.

Kraftstationen i Järnvägsforsen togs i drift 1976 och konstruktionen skiljer sig avsevärt från de flesta vattenkraftverk i Sverige idag eftersom stationen har två turbiner som båda använder samma vattenväg. Det finns endast ett tiotal liknande kraftverk, med långaxel, i Sverige. Kjell Nilsson har varit projektledare för arbetet på Statkraft och han säger att det har varit ett omfattande projekt som krävt grundlig planering och stora logistiska insatser.

Varje turbin har en axel på 45 meter, och ska man göra arbete på ena turbinen måste den andra stängas av. Det är unikt och det är inte många som har erfarenhet av arbeten med liknande konstruktioner idag vilket komplicerar arbetet.” säger Kjell Nilsson.

I juni 2019 påbörjades renoveringen och knappt ett halvår senare var nästan allt utbytt och kraftstationen var redo att sättas i drift igen. All el och ventilation i hela kraftstationen har bytts ut. Generatorer och turbiner har renoverats och den stora transformatorn och kontrollutrustningen har bytts ut. Totalt har runt 60 personer arbetat med renoveringen.

Arbetsmiljön har förbättrats då bland annat ventilation och belysning har bytts ut och upprustningen har också gjort stationen mer säker. Man har även gjort insatser inriktade på miljö och bytt från olja till vattenhydralik i intaget av vatten. Detta minimerar risken för miljöskador om en situation där det skapas utsläpp skulle uppstå.

Statkraft har investerat cirka 120 miljoner kronor för hela renoveringen.

”Det är ofta en stor investering att bygga en ny stationen av det här slaget, så det är klart att det enda rätta är att ta vara på, och rusta upp, det gamla” säger Kjell Nilsson.

Drifttagningen gick som planerat och förutom mindre efterarbete
så har allt flutit på. Kraftstationen i Järnvägsforsen kan nu på ett säkert, effektivt och miljövänligt sätt fortsätta att bistå tusentals hushåll med förnybar el.