Reparationsarbeten i Hylte kraftverks utloppstunnel

24.06.2020 | nyheter

Statkraft har haft ett ras i utloppstunneln från Hylte kraftverk. Detta måste åtgärdas innan kraftverket kan återgå i drift.

Under vecka 27 startar därför arbeten med att bygga en fångdamm vid tunnelmynningen i Hyltebruk. Dammen ska stå emot det vatten som annars skulle strömma in från Nissan. Tunneln måste vara tömd när arbetet påbörjas. Efter att dammen är byggd kan reparationer i tunneln starta.

Detta kommer att innebära ökad lastbilstrafik i området. I övrig påverkas inte allmänheten av åtgärderna. Arbetet med fångdammen beräknas vara slutfört inom en månad.

För mer information kontakta:
Gunilla Lundén, kommunikationschef Statkraft Sverige, 070-5213116