Remissvar om elcertifikatssystemet

06.05.2020 | nyheter

Statkraft har skrivit ett remissvar till Infrastrukturdepartementet med anledningen av förslag om att elcertifikatssystemet bör avslutas år 2035 och att anläggningar som tas i drift efter 31 december 2021 i Sverige inte bör tilldelas elcertifikat.

Läs hela remissvaret här.