Varning för ökat vattenflöde vid Harrsele kraftverk i Umeälven

16.03.2020 | nyheter

En av tre turbiner i Harrsele kraftverk har gått sönder och måste repareras. Det innebär att Statkraft nu spiller vatten via en dammlucka till spegeldammen nedströms kraftverket.

Allmänheten uppmanas att inte vistas på isen, då det strömmande vattnet kan försvaga isarna.

Reparationerna väntas pågå i ett par veckor och under denna tid kommer vi att spilla cirka 50 kubikmeter per sekund i den aktuella älvfåran.

För mer information kontakta:
Gunilla Lundén, kommunikationschef i Statkraft Sverige, 070-5213116, gunilla.lunden@statkraft.com.