Extremt höga flöden i Lagan och Nissan

22.02.2020 | nyheter

För tillfälligt råder klass 2- och 3-varningar för höga flöden i Lagan och Nissan, med stor risk för översvämningar.

Statkraft driver 18 vattenkraftverk i Lagan och fyra kraftverk i Nissan. Vi  arbetar just nu med att avbörda så mycket vatten som går, på ett ansvarsfullt sätt. Statkraft samverkar också bland annat med Länsstyrelser och kommuner kring den uppkomna vädersituationen.

Statkraft är i skärpt beredskapsläge och följer väderprognoser noggrant och utvecklingen i specifika områden kring Lagan och Nissan. 

 

Uppdaterad information 2020-03-09

SMHI har nu klassat ner varningarna väsentligt  i Nissan och Lagan. Statkrafts organisation har inte längre höjd beredskap i anläggningarna, utan har återgått till normal drift.

 

Här finns vanliga frågor och svar om hur Statkraft hanterar det höga vettenflödena i Lagan och Nissan

 

Hos dessa aktörer kan du läsa mer detaljerad information om de höga vattenflödena: 

Länsstyrelsen Kronoberg

Länsstyrelsen Kronoberg, angående vattenreglering vid höga vattenflöden

Länsstyrelsen Halland

Halmstads kommun

Hylte kommun 

Laholms kommun

Ljungby kommun

Markaryds kommun

SMHI

För mer information:
Gunilla Lundén, Kommunikationschef Statkraft Sverige, 070-5213116.