FOKUS PÅ SÄKER ELPRODUKTION UNDER CORONAKRISEN

27.03.2020 | nyheter

Statkraft har god beredskap för nödsituationer och kris och står väl rustade för att hantera den pågående Coronakrisen. Fokus ligger på kontinuitet i elproduktionen samt att värna alla medarbetares bästa. Det säger Sverigechef Jakob Norström.

Sverige är just nu mitt uppe i en av de mest allvarliga kriserna i modern tid och det ställer stora krav på både företag, myndigheter och enskilda medborgare. Så även i energisektorn och Statkraft som bolag med samhällskritisk funktion och ansvar för elförsörjningen.

Jakob Norström säger att situationen är utmanande men under kontroll och hanterbar. Mycket beroende på att Statkraft har ett väl utvecklat krisarbete och en krisorganisation med en successionsordning på plats. Den säkerställer att nyckelpersoner har ersättare om de skulle insjukna.

- Vi har en tydligt definierad krisorganisation som vi nu använder oss av. Vi har ett kristeam med stödfunktioner på plats som hela tiden anpassas till hur situationen förändras, säger Jakob Norström.

Det svåra nu är att fatta rätt belut vid rätt tidpunkt. Om vi tog rätt beslut vet vi ju först i efterhand men huvudsaken nu är att vi fortsätter att vara aktiva och hela tiden utvärderar rådande situation, säger han.

Viktigt under en kris är just rätt kommunikation, både internt och externt så Statkraft har ett stort fokus på det men allra störst fokus ligger naturligtvis på att säkerställa kontinuitet i driften av de egna 54 vattenkraftverken samt upprätthålla själva elproduktionen. Så långt har arbetet med att ställa om till kris gått smidigt.

- Vi följer råden från myndigheterna och agerar därefter och applicerar dem på vår egen organisation. Det handlar till exempel om att hemstationera drift- och produktionstekniker, skapa en successionsordning om vi skulle få många medarbetare som smittas och åtgärder som förhindrar smittspridning. Exempelvis utgår vissa nu direkt till anläggningarna från sina hem och undgår därmed att träffa varandra på ett kontor.

En försvårande omständighet, som fler än Statkraft vittnar om, är att IT-systemen är hårt belastade vilket är utmanande för alla som arbetar hemifrån. Statkraft har dock hittills klarat omställningen till hemarbete väl.

När Jakob Norström summerar Statkrafts kris- och beredskapsarbete så långt får det väl godkänt. I skrivande stund är det enda kontoret som är stängt det i Stockholm, övriga är öppna även om de flesta sitter hemma och arbetar, enligt rekommendationerna. Och så långt flyter arbetet på bra och full produktion råder.

- Just nu är läget definitivt under kontroll men det är klart, blir detta långdraget så blir det slitsamt för hela organisationen, branschen och samhället. Men vår uppgift nu är att hålla igång så mycket vi kan, det är "business as usual" tills vi bestämmer något annat. Men jag vill skicka med att det är viktigt att vi alla månar om varandra och ställer upp för varandra i det här läget.