Europa kan bli den första koldioxidneutrala kontinenten 2050

06.04.2020 | nyheter

Med elektrifiering kan upp till 60 procent av den totala energin som krävs av transport, bygg och industri genereras av el. Det visar den nya rapporten ”Sector Coupling in Europe: Powering Decarbonization” av Statkraft, BloombergNEF (BNEF) och Eaton. Rapportförfattarna är överens om att det är hög tid för att sätta upp ambitiösa mål för elektrifiering och marknadsföra olika tekniker för elektrifiering. Det växande behovet av energi måste lösas med den renaste möjliga energin.

Den direkta strategin som rapporten förespråkar är att öka antalet elbilar så mycket som möjligt och att öka antalet elvärmesystem i byggnader och industri. I Centraleuropa värms byggnader främst av gas och olja. Det motsatta gäller i Sverige och Norden, där byggnader till största delen värms upp med fjärrvärme och el.

Vidare visar rapporten att med elektrifiering kan upp till 60 procent av den totala energin som krävs av transport, bygg och industri genereras av el i Europa, nu är efterfrågan bara 10 procent. Det är svårt att uppnå nollutsläpp från sektorer som flygtrafik, lastfartyg, vägtransporter på lång väg och industriella tillverkningsprocesser. Det är också tidskrävande att ersätta högutsläppsprodukter med andra produkter men här är ökad användning av el en framgångsfaktor för att få ned utsläppen.

Enligt rapporten måste olika länder, för att minska utsläppen, sätta upp ambitiösa mål för elektrifiering och marknadsföra olika tekniker, till exempel lagring av kolidoxid, så kallad CCS  och energiåtervinning. Det växande behovet av energi måste lösas med den renaste möjliga energin från förnybara källor. Rapporten uppskattar att elproduktionskapaciteten kommer att behöva ökas med 75 procent fram till 2050 om nya industrier elektrifieras. Det mesta av den extra energi som behövs skulle genereras av sol- och vindkraft. Elnätets flexibilitet måste också förbättras, eftersom el används i större utsträckning för uppvärmning och i transportsektorn. Å andra sidan kan elektrifierade industrier skapa flexibilitet genom att anpassa sina konsumtionsmönster i hög- respektive låglastsituationer, med nya metoder och tekniker.

Henrik Sætness, företagsstrateg och analytiker på Statkraft säger ”Rapporten bekräftar vad elektrifiering innebär för utfasandet av koldioxid i samhället och den unika rollen för förnybar energi under de kommande åren. Framöver kan förnybar energi inte ingå i lösningen. Det måste vara lösningen.”

Ladda ner rapporten här