Återställning av skibordsdammen i Lillån i Markaryd

13.08.2019 | nyheter

I november 2018 rämnade ett stycke av skibordsdammen som håller upp vattenytan uppströms dammen i Lillån. Dammen reparerades temporärt inför vintern och ytan hölls uppe på normal nivå.

Statkraft genomför nu en permanent återställning av skibordsdammen i Lillån. Arbetet beräknas vara klart i början på september om väderleken tillåter. Temporärt kan vattenytan behöva sänkas ned under reparationen.

För mer information  kontakta drift- och underhållschef Per Jonsson, Paer.jonsson@statkraft.com.