Återställning av skibordsdammen i Lillån i Markaryd

25.01.2019 | nyheter

I november 2018 rämnade ett stycke av skibordsdammen som håller upp vattenytan uppströms dammen i Lillån. Dammen reparerades temporärt inför vintern och ytan hålls uppe på normal nivå.

Nu planerar Statkraft att åtgärda dammen permanent. För att utföra åtgärden på ett säkert sätt kommer utförandet att ske när vintervädret är över och flödet är lågt i Lillån. 
Temporärt kan ytan behöva sänkas ned under reparationen för att det skall gå att genomföra.

Mer information kommer läggas på denna sida när arbetet startar.

För mer information kontakta drift- och underhållschef Per Jonsson, Paer.jonsson@statkraft.com.