Almedalen: Så lyfter vi vattenkraftens miljönytta utan att äventyra klimatet

17.05.2019 | nyheter

Välkommen till oss på Statkraft för att prata vattenkraft – kronjuvelen i den svenska, förnybara kraftproduktionen. Vi inleder med ett seminarium om vattenkraftens förutsättningar att bidra med klimat- och miljövärden och för de som vill fortsätter vi sedan samtalen under ett mingel med mat och dryck.

Seminarium: Så lyfter vi vattenkraftens miljönytta utan att äventyra klimatet.

Den svenska vattenkraften är en helt avgörande del i omställningen mot ett hundra procent förnybart energisystem. Samtidigt behöver vattenkraften både miljöanpassas och moderniseras. Så hur säkerställer vi att rätt insatser görs på rätt platser för att kunna möta såväl miljö- som energi- och klimatmål? Och vem har ansvaret för att se helheten av nya regleringars konsekvenser?

Välkommen till en spänstig diskussion om svåra avvägningar i en tid av snabbt omställningsbehov i energibranschen.

Plats: Hälsodalen, S:t Hans Café, S:t Hansplan 2
När: 2/7, 16.30-17.30
Moderator: Viktoria Raft, Reformklubben
Deltagare: 

  • Robert Andrén, generaldirektör, Energimyndigheten
  • Anna Jivén, vd, Vattenkraftens miljöfond
  • Annika Ekvall, Vattenvårdsdirektör, Vattenmyndigheterna
  • Ida Alterå, 2:e vice ordf, CUF Skåne
  • Jakob Norström, vd, Statkraft Sverige
  • Maria Gardfjell, miljöpolitisk talesperson, Miljöpartiet
  • Jakob Granit, generaldirektör, Havs- och vattenmyndigheten

Mingel

Som ett mellanspel mellan seminariet och kvällens partiledartal bjuder vi på goda samtal, gott i glasen och mingelvänlig mat. OBS – till minglet krävs föranmälan. OSA senast 25 juni!

Anmäl dig här.