Aktuell information om snösmältning och vattenflöden

15.04.2018 | nyheter

I stora delar av norra Sverige ligger det just nu mer snö än normalt för årstiden. Två komponenter behöver samverka med snönmängden för att vårfloden ska bli kraftig, dels hög temperatur och dels nederbörd i form av regn.

I stora delar av norra Sverige ligger det just nu mer snö än normalt för årstiden. Det gäller framförallt Norrlands inland och kustområde. Generellt sett ökar såväl snömängden och snöns vatteninnehåll ju närmre kusten man kommer.

I Skellefteälven, Umeälven, Indalsälven, Fjällsjöälven och Åseleälven förväntas vårflodsvolymen bli mellan 100-110 % av normal volym. I övre delen av Faxälven däremot, är prognostiserad volym lägre än normalt, kring 95 %.

Den älv som sticker ut när det gäller prognostiserad vårflodsvolym är Ljungan. Förväntad tillrinningsvolym ligger kring 140 % av normalt för Ljungan.

I Gideälven, Moälven och Nätraån är snömängden också större än normalt.

Två komponenter behöver samverka med snönmängden för att vårfloden ska bli kraftig. Det  är dels hög temperatur och dels nederbörd i form av regn under. Under de relativt höga temperaturer som vi på senare tid har haft under dagtid, börjar snön att smälta, för att sedan åter frysa när temperaturen faller under noll nattetid. För att avsmältningen ska ta fart krävs att temperaturen håller sig på plussidan under hela dygnet.

Under vecka 16 ser dygnstemperaturen ut att stiga och korttidsprognoserna visar på begynnande avsmältning. Gynnsamt för en lugn start på vårflodsavsmältningen är att det rådande högtrycket ser ut att hålla i sig här i de norra delarna av landet och det finns inget regn i den meteorologiska prognosen för kommande tio dygn.

Vid förändrade förhållanden så uppdateras denna information.

 

Texten är uppdaterad 2018-04-15