2018

  • Höga flöden i Lagan för närvarande

    03.01.2018 nyheter

    Uppdaterat 2018 -01-09, 15.40 Sedan någon månad har det varit en ovanligt hög tillrinning i Lagan, där Statkraft driver 18 vattenkraftverk. De höga...

  • Statkraft säljer vindparkerna EM och Tollarpabjär

    03.01.2018 nyheter

    Statkraft Södra Vindkraft AB, SSVKAB, säljer vindparkerna Em och Tollarpabjär till Finsjö Skogar AB. Finsjö Skogar är markägare i EM och redan idag minoritetsägare, 9,9%, genom bolaget Vindpark EM AB, VEMAB.