Nyheter

 • Oroande avslag gällande höjning av vindkraftverk

  22.05.2018 nyheter

  Mark- och Miljööverdomstolen har valt att avslå Statkrafts ansökan om ändring av totalhöjden på vindkraftverken i tillstånden för Ögonfägnaden och Bodhögarna. Beslutet är prejudicerande och innebär att svensk vindkraft riskerar hamna på efterkälken då tillståndsprocessens utformning inte möjliggör användning av den senaste vindkrafttekniken.

 • Statkraft välkomnar energipolitisk uppgörelse

  15.03.2018 nyheter

  Statkraft välkomnar den energipolitiska uppgörelse om vattenkraften och moderna miljökrav som presenterades av regeringen den 9 mars.

 • Statkraft köper Södras del i vindbolag

  26.02.2018 nyheter

  Statkraft och skogsindustriföretaget Södra Skogsägarna ingick 2009 ett samarbete för att utveckla vindkraft i södra Sverige. Samarbetet har skett i bolaget Statkraft Södra Vindkraft AB, SSVKAB, där Statkraft under senare tid ägt 90,1 procent och Södra 9,9 procent. Bolaget har projekterat och utrett möjligheterna för att bygga vindkraft på ett stort antal platser.

 • Statkraft och Södra bygger demoanläggning för avancerat biobränsle

  29.01.2018 nyheter

  Bolaget Silva Green Fuel, som ägs av Statkraft (51%) och Södra (49%), bygger en demoanläggning i Tofte, Norge, för produktion av andra generationens biobränsle baserat på skogsråvaror. Investeringen beräknas till 500 miljoner NOK.

 • Höga flöden i Lagan för närvarande

  03.01.2018 nyheter

  Uppdaterat 2018 -01-09, 15.40 Sedan någon månad har det varit en ovanligt hög tillrinning i Lagan, där Statkraft driver 18 vattenkraftverk. De höga...

 • Statkraft säljer vindparkerna EM och Tollarpabjär

  03.01.2018 nyheter

  Statkraft Södra Vindkraft AB, SSVKAB, säljer vindparkerna Em och Tollarpabjär till Finsjö Skogar AB. Finsjö Skogar är markägare i EM och redan idag minoritetsägare, 9,9%, genom bolaget Vindpark EM AB, VEMAB.

 • Statkraft investerar i ökad säkerhet i Skeen

  04.10.2017 nyheter

  Statkraft har beslutat att rusta upp kraftverk i Sverige för sammanlagt 224 miljoner under 2017. Ett av kraftverken som ska upprustas är Skeen kraftverk.

 • Statkraft Södra Vindkraft AB avbryter vindkraftsprojekt

  02.10.2017 nyheter

  Statkraft Södra Vindkraft AB har beslutat att avbryta alla vindkraftsprojekt i portföljen förutom ett. Beslutet grundar sig i otillräcklig lönsamhet på grund av låga priser på el och elcertifikat. Vindkraftsparken Tribbhult kommer att fortsätta utvecklas, då projektet bedöms vara lönsamt med låga produktionskostnader och goda vindförhållanden.

 • Gustavsbergs kraftverk är sålt

  08.09.2017 nyheter

  Statkraft har sålt Gustavsbergs vattenkraftkraftverk I Kilan, ett biflöde till Nissan. Köpare av kraftverket är Carl Tesdorpf, som sedan tidigare äger två mindre vattenkraftverk i närområdet. Överlåtelsen skedde fredag den 8 september.

 • Sommarutflykt till Statkrafts besökscentrum i Laholm

  16.06.2017 nyheter

  Under hela sommaren är Statkrafts besökscentrum i Laholm öppet för allmänheten. Alla vardagar mellan 09.00-15.30 kan man gå en guidad tur på laxodlingen, låta de små plaska runt i vattenleken eller se filmer om vatten- och vindkraft.