Jump to content Jump to navigation Jump to search

Replacewithtranslations
Global
Replacewithtranslations
Albania
Replacewithtranslations
Brazil
Replacewithtranslations
Chile
Replacewithtranslations
France
Replacewithtranslations
Germany
Replacewithtranslations
India
Replacewithtranslations
Ireland
Replacewithtranslations
Netherlands
Replacewithtranslations
Norway
Replacewithtranslations
Peru
Replacewithtranslations
Spain
Replacewithtranslations
Sweden
Replacewithtranslations
Turkey
Replacewithtranslations
United Kingdom
Replacewithtranslations
United States

Statkraft och Södra startar biobränsleföretag

26 Mar, 2015

(Lysaker / Tofte 16 februari 2015) Statkraft och Södra har startat ett bolag för att etablera framtida produktion av andra generationens biobränslen. Bolaget heter Silva Green Fuel AS och ägs till 51% av Statkraft och 49% av Södra. Biobränslen kan bli ett viktigt bidrag till att uppnå nationella och internationella mål för att minska utsläppen av växthusgaser från transportsektorn.

Första uppgiften för det nya bolaget är att hitta en kostnadseffektiv teknik för lönsam industriell produktion av andra generationens biobränslen baserade på skogsråvara. Under tiden kommer framtida initiativ vara beroende av att myndigheter underlättar för ökad användning av biobränslen genom skatteförändringar och attraktiva incitament.

- Statkraft ser biobränslen som en spännande affärsutveckling inom förnybar energi. Samarbetet med Södra, genom Silva Green Fuel AS, är en bra grund för att utarbeta olika teknologier, säger Christian Rynning-Tønnesen, koncernchef Statkraft.

- Södra följer med stort intresse den teknikutveckling och de affärsmöjligheter som uppstår vid användning av skogsråvaror för industriell produktion av koldioxidneutrala bränslen. Vi har goda erfarenheter från tidigare samarbeten med Statkraft och ser fram emot att förena de två bolagens expertis och erfarenhet i detta projekt, säger Lars Idermark, koncernchef Södra.

Köper fabriksområdet i Tofte

Statkraft har tagit över samtliga aktier i Södra Cell Tofte AS, som äger det tidigare industriområdet vid Tofte. Industriområdet ligger i östra Norge och har en etablerad infrastruktur kan hantera stora mängder virke. Statkraft planerar därför också handel med biomassa från Tofte till befintliga biomassakraftverk i grannländerna.