Alla nyheter

 • Inlandsbanan och Statkraft utreder vätgasdriven godstransport

  17.12.2019 08.00 pressrelease

  I en ny avsiktsförklaring avser parterna tillsammans genomföra ett pilotprojekt för att utreda vätgasdriven godstrafik under 2020 - 2021. Satsningen kan möjliggöra koldioxidfria transporter av tungt gods genom halva Sverige - utan att kontaktledningar måste upprättas.

 • Rekordmycket ål i Lagan - aktiviteter för att rädda ålen kan ligga bakom

  08.10.2019 08.00 pressrelease

  Inte sedan 1963 har så mycket ålyngel samlats i Statkrafts ål-uppsamlare vid vattenkraftverket i Laholm. Ålarna som samlats in används sedan för utsättning uppströms i Lagans sjösystem på förutbestämda platser.

 • Grön Kontakt storsatsar i Sverige

  11.09.2019 nyheter

  Laddföretaget Grön Kontakt etablerar sig nu i Sverige. Företaget har funnits i Norge i tio år och kommer från och med nu att erbjuda laddlösningar för olika aktörer, bland andra bostadsrättsföreningar, fastighetsföretag och till offentliga och privata parkeringsbolag. Målet är att bli ett av Sveriges ledande laddföretag inom några få år.

 • Statkraft har sålt vindkraftsprojektet Björkvattnet

  14.08.2019 nyheter

  Statkraft har sålt det tillståndsgivna vindprojektet Björkvattnet till Björkvattnet Vind AB. Björkvattnet, som ligger i anslutning till Statkrafts redan driftsatta vindpark Björkhöjden, är beläget i Ragunda kommun. Tillståndet möjliggör 30-35 vindkraftverk.

 • Fyra vindprojekt sålda

  05.07.2019 nyheter

  Statkraft har sålt fyra vindkraftsprojekt i södra Sverige till Stena Renewable.

 • Vindkraftsprojekt Marhult sålt

  10.06.2019 nyheter

  Statkraft har sålt vindkraftsprojektet Marhult till företaget OX2. Marhult är lokaliserat i Uppvidinge kommun. För mer information kontakta Johan Boström, chef för vindprojekt i Statkraft Sverige, +4676 7624735.

 • Almedalen: Så lyfter vi vattenkraftens miljönytta utan att äventyra klimatet

  17.05.2019 nyheter

  Välkommen till oss på Statkraft för att prata vattenkraft – kronjuvelen i den svenska, förnybara kraftproduktionen. Vi inleder med ett seminarium om vattenkraftens förutsättningar att bidra med klimat- och miljövärden och för de som vill fortsätter vi sedan samtalen under ett mingel med mat och dryck.

 • Kungsbackas och Trosas fjärrvärme drivs nu av 100% förnybart

  27.03.2019 08.55 pressrelease

  Statkraft Värme, som äger och driver fjärrvärmenäten i Kungsbacka, Trosa, Åmål och Vagnhärad, rapporterar idag in 2018 års miljöredovisningar till berörda myndigheter.

 • Remissvar om elcertifikat

  30.11.2016 nyheter

  I oktober lämnade Energimyndigheten den sista delredovisningen av regeringsuppdraget kontrollstation 2017 för elcertifikat och en redovisning om kvoter för 18 TWh till 2030. Det här är det remissvar som Statkraft lämnat till Miljö- och energidepartementet.

 • Omprövning av Statkrafts brittiska vindkraftsportfölj

  12.09.2016 nyheter

  Statkraft förbereder en möjlig försäljning av aktierna i vindkraftparken Sheringham Shoal samt projekten Dudgeon och Dogger Bank i Storbritannien. Operatörskapet för Sheringham Shoal planerar att överföras till Statoil.