Alla nyheter

 • Statkraft har sålt vindkraftsprojektet Björkvattnet

  14.08.2019 nyheter

  Statkraft har sålt det tillståndsgivna vindprojektet Björkvattnet till Björkvattnet Vind AB. Björkvattnet, som ligger i anslutning till Statkrafts redan driftsatta vindpark Björkhöjden, är beläget i Ragunda kommun. Tillståndet möjliggör 30-35 vindkraftverk.

 • Återställning av skibordsdammen i Lillån i Markaryd

  13.08.2019 nyheter

  I november 2018 rämnade ett stycke av skibordsdammen som håller upp vattenytan uppströms dammen i Lillån. Dammen reparerades temporärt inför vintern och ytan hölls uppe på normal nivå.

 • Fyra vindprojekt sålda

  05.07.2019 nyheter

  Statkraft har sålt fyra vindkraftsprojekt i södra Sverige till Stena Renewable.

 • Vindkraftsprojekt Marhult sålt

  10.06.2019 nyheter

  Statkraft har sålt vindkraftsprojektet Marhult till företaget OX2. Marhult är lokaliserat i Uppvidinge kommun. För mer information kontakta Johan Boström, chef för vindprojekt i Statkraft Sverige, +4676 7624735.

 • Almedalen: Så lyfter vi vattenkraftens miljönytta utan att äventyra klimatet

  17.05.2019 nyheter

  Välkommen till oss på Statkraft för att prata vattenkraft – kronjuvelen i den svenska, förnybara kraftproduktionen. Vi inleder med ett seminarium om vattenkraftens förutsättningar att bidra med klimat- och miljövärden och för de som vill fortsätter vi sedan samtalen under ett mingel med mat och dryck.

 • Kungsbackas och Trosas fjärrvärme drivs nu av 100% förnybart

  27.03.2019 08.55 pressrelease

  Statkraft Värme, som äger och driver fjärrvärmenäten i Kungsbacka, Trosa, Åmål och Vagnhärad, rapporterar idag in 2018 års miljöredovisningar till berörda myndigheter.

 • Remissvar om elcertifikat

  30.11.2016 nyheter

  I oktober lämnade Energimyndigheten den sista delredovisningen av regeringsuppdraget kontrollstation 2017 för elcertifikat och en redovisning om kvoter för 18 TWh till 2030. Det här är det remissvar som Statkraft lämnat till Miljö- och energidepartementet.

 • Omprövning av Statkrafts brittiska vindkraftsportfölj

  12.09.2016 nyheter

  Statkraft förbereder en möjlig försäljning av aktierna i vindkraftparken Sheringham Shoal samt projekten Dudgeon och Dogger Bank i Storbritannien. Operatörskapet för Sheringham Shoal planerar att överföras till Statoil.

 • Första laxen har passerat fiskräknaren vid Anundsjö

  31.08.2016 nyheter

  För ett år sedan invigde Statkraft en fiskvandringsväg på 450 meter vid Anundsjö kraftverk i norra Sverige. Den konstgjorda bäcken möjliggör för havsvandrande fisk att passera kraftverket för att leka och att yngre fisk efter några år skall kunna ta sig oskadda förbi kraftverket ut i havet.

 • Överenskommelse nådd mellan Statkraft SCA Vind AB och Jijnjevaerie sameby

  12.07.2016 16.24 pressrelease

  Statkraft SCA Vind AB (SSVAB) och Jijnjevaerie sameby har nått en överenskommelse om ersättning för de skador och intrång som blivit av de vindparker som SSVAB har byggt i Västernorrland och Jämtlands län och där samebyn är berörd.