Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Turkey flag icon
Turkey
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Ambitioner

Statkrafts vision är att tillgodose världens behov av renare energi.

Vi har över 100 års erfarenhet av förnybar energiproduktion i Norge och under de senaste åren har vi blivit störst i Europa inom förnybar energi. Med de energi- och klimatutmaningar världen står inför idag finns det ett stort behov av utveckling inom förnybar energiproduktion. Statkraft har som mål att fortsätta växa inom förnybar energiproduktion, i Sverige, i Europa samt i resten av världen.

Vi arbetar med att utveckla affärsvärdena ”kompetens”, ”ansvar” och ”nyskapande” för att styrka vår position på marknaden.

Samhällsansvar

Statkraft har förpliktat sig att ta sitt samhällsansvar på allvar. Hållbar utveckling, miljöhänsyn och ansvar ska genomsyra allt vi gör och dessa principer ska gälla både koncernen som helhet och varje enskild medarbetare.

Klimatvänlig energi är Statkrafts viktigaste bidrag till miljön. Idag baseras omkring 90 procent av vår energiproduktion på förnybara källor och framtida tillväxt kommer också att baseras på hållbar teknik.

Integritetsarbetet är viktigt för oss eftersom vi ständigt agerar i flera länder och på nya marknader. Vi har etiska riktlinjer och koncerndirektiv inom etik som beskriver de förväntningar vi har på våra medarbetare och samarbetspartner och vi har som mål att utbilda alla anställda i etik och antikorruption.