Jump to content Jump to navigation Jump to search

Replacewithtranslations
Global
Replacewithtranslations
Albania
Replacewithtranslations
Brazil
Replacewithtranslations
Chile
Replacewithtranslations
France
Replacewithtranslations
Germany
Replacewithtranslations
India
Replacewithtranslations
Ireland
Replacewithtranslations
Netherlands
Replacewithtranslations
Norway
Replacewithtranslations
Peru
Replacewithtranslations
Spain
Replacewithtranslations
Sweden
Replacewithtranslations
Turkey
Replacewithtranslations
United Kingdom
Replacewithtranslations
United States

Medarbetarutveckling

Statkraft är ett värdebaserat företag med stora ambitioner. Våra anställda ska ha viljan och förmågan att ta itu med de arbetsuppgifter som gör oss till världsledande inom förnybar energi. Utveckling och fokus på resultat är av avgörande betydelse.

Målsättningar och resultat

Tillsammans definierar vi målsättningar för dina arbetsuppgifter och din personliga utveckling. Vi hjälper dig att nå dina mål genom uppföljningssystem. Vi har årliga medarbetarsamtal, regelbundna internundersökningar och vi verkar för öppenhet och samtal i det dagliga arbetet.

Vårt mål är att du ska vara delaktig i att lyfta och leda Statkraft in i framtiden. Du besitter kompetensen, vi ger dig möjligheterna.

Ledarskapsutveckling

Cheferna på Statkraft ska ha en god förståelse för våra värderingar och låta dem genomsyra verksamheten. Varje chefsgrupp får särskild utbildning inom sitt område och alla chefer ska utveckla sin kompetens inom fyra områden: Affärsutveckling, personalansvar, styrning och resultatuppföljning