Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Turkey flag icon
Turkey
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Medarbetarutveckling

Statkraft är ett värdebaserat företag med stora ambitioner. Våra anställda ska ha viljan och förmågan att ta itu med de arbetsuppgifter som gör oss till världsledande inom förnybar energi. Utveckling och fokus på resultat är av avgörande betydelse.

Målsättningar och resultat

Tillsammans definierar vi målsättningar för dina arbetsuppgifter och din personliga utveckling. Vi hjälper dig att nå dina mål genom uppföljningssystem. Vi har årliga medarbetarsamtal, regelbundna internundersökningar och vi verkar för öppenhet och samtal i det dagliga arbetet.

Vårt mål är att du ska vara delaktig i att lyfta och leda Statkraft in i framtiden. Du besitter kompetensen, vi ger dig möjligheterna.

Ledarskapsutveckling

Cheferna på Statkraft ska ha en god förståelse för våra värderingar och låta dem genomsyra verksamheten. Varje chefsgrupp får särskild utbildning inom sitt område och alla chefer ska utveckla sin kompetens inom fyra områden: Affärsutveckling, personalansvar, styrning och resultatuppföljning