Jump to content Jump to navigation Jump to search

Replacewithtranslations
Global
Replacewithtranslations
Albania
Replacewithtranslations
Brazil
Replacewithtranslations
Chile
Replacewithtranslations
France
Replacewithtranslations
Germany
Replacewithtranslations
India
Replacewithtranslations
Ireland
Replacewithtranslations
Netherlands
Replacewithtranslations
Norway
Replacewithtranslations
Peru
Replacewithtranslations
Spain
Replacewithtranslations
Sweden
Replacewithtranslations
Turkey
Replacewithtranslations
United Kingdom
Replacewithtranslations
United States

Internationell karriär

Statkraft bedriver verksamhet i en rad olika länder i Europa. Genom vårt ägarskap i SN Power finns vi även i Asien och Latinamerika. Det betyder att våra anställda har möjlighet att prova på att arbeta i ett annat land om de så önskar.

Vi tror att en internationell koncern har behov av internationella medarbetare.

Det är en viktig princip för oss att vi använder våra egna anställda när vi etablerar oss i nya länder. Samarbete mellan erfarna Statkraftmedarbetare och lokala experter ger bättre resultat i det nya bolaget.

Statkraft jobbar också kontinuerligt med nya projekt och vi kommer att fortsätta jobba för att befästa vår position som ledande i Europa inom förnybar energi. Det betyder att vi har behov av personer med internationell erfarenhet och expertkunskap från energisektorn.