Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Turkey flag icon
Turkey
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Arbetsmiljö och förmåner

Statkraft är en attraktiv arbetsplats. Vi tar ansvar för våra medarbetare och erbjuder konkurrenskraftiga villkor, både vad gäller lön, utvecklingsmöjligheter och förmåner.

Lön

Vårt lönesystem är marknadsbaserat och konkurrenskraftigt. Din lön beräknas utifrån tjänstebeskrivning, lönenivå utanför Statkraft samt din personliga insats och dina resultat. Vi har även bra pensions- och försäkringsavtal.

Flexibilitet

Statkraft tar hänsyn till var i livet du befinner dig. Vi ger dig möjlighet att anpassa arbetssituationen efter ditt privatliv och är bland annat öppna för flexibla arbetstider och arbete hemifrån. Statkraft är en välkomnande arbetsplats och ser till hela människan.

Hälsa

Statkraft vet att hälsan är viktig både för den enskilda individen och för företaget. Därför främjar vi en hälsosam livsstil.

Respekt för varandra

Vi värdesätter mångfald och accepterar inte att någon diskrimineras, oavsett kön, ålder, nationalitet eller religion. Vi ser till att personer med funktionshinder har samma möjligheter som alla andra på Statkraft.

Miljön i fokus

Förnybar energi är vårt kännetecken och vi tar hänsyn till miljön i alla våra projekt. Det kommer du även att märka i vardagen hos oss. Vi har genomfört en rad miljöåtgärder och arbetar kontinuerligt med flera metoder för att värna om miljön.

Medarbetarutveckling

Statkraft befinner sig i en bransch i snabb utveckling och vi måste hela tiden ha en så kunskapsrik arbetsmiljö som möjligt. Det betyder att vi vill ha kollegor som har ett genuint intresse för sitt kompetensområde och vill lära sig mer. Vi ser till att våra anställda får utvecklas på flera olika sätt: kurser och vidareutbildning, tvärvetenskapliga projektsamarbeten och internt utbyte.