Jump to content Jump to navigation Jump to search

Replacewithtranslations
Global
Replacewithtranslations
Albania
Replacewithtranslations
Brazil
Replacewithtranslations
Chile
Replacewithtranslations
France
Replacewithtranslations
Germany
Replacewithtranslations
India
Replacewithtranslations
Ireland
Replacewithtranslations
Netherlands
Replacewithtranslations
Norway
Replacewithtranslations
Peru
Replacewithtranslations
Spain
Replacewithtranslations
Sweden
Replacewithtranslations
Turkey
Replacewithtranslations
United Kingdom
Replacewithtranslations
United States

Arbetsmiljö och förmåner

Statkraft är en attraktiv arbetsplats. Vi tar ansvar för våra medarbetare och erbjuder konkurrenskraftiga villkor, både vad gäller lön, utvecklingsmöjligheter och förmåner.

Lön

Vårt lönesystem är marknadsbaserat och konkurrenskraftigt. Din lön beräknas utifrån tjänstebeskrivning, lönenivå utanför Statkraft samt din personliga insats och dina resultat. Vi har även bra pensions- och försäkringsavtal.

Flexibilitet

Statkraft tar hänsyn till var i livet du befinner dig. Vi ger dig möjlighet att anpassa arbetssituationen efter ditt privatliv och är bland annat öppna för flexibla arbetstider och arbete hemifrån. Statkraft är en välkomnande arbetsplats och ser till hela människan.

Hälsa

Statkraft vet att hälsan är viktig både för den enskilda individen och för företaget. Därför främjar vi en hälsosam livsstil.

Respekt för varandra

Vi värdesätter mångfald och accepterar inte att någon diskrimineras, oavsett kön, ålder, nationalitet eller religion. Vi ser till att personer med funktionshinder har samma möjligheter som alla andra på Statkraft.

Miljön i fokus

Förnybar energi är vårt kännetecken och vi tar hänsyn till miljön i alla våra projekt. Det kommer du även att märka i vardagen hos oss. Vi har genomfört en rad miljöåtgärder och arbetar kontinuerligt med flera metoder för att värna om miljön.

Medarbetarutveckling

Statkraft befinner sig i en bransch i snabb utveckling och vi måste hela tiden ha en så kunskapsrik arbetsmiljö som möjligt. Det betyder att vi vill ha kollegor som har ett genuint intresse för sitt kompetensområde och vill lära sig mer. Vi ser till att våra anställda får utvecklas på flera olika sätt: kurser och vidareutbildning, tvärvetenskapliga projektsamarbeten och internt utbyte.