Medarbetarutveckling

en framåtlutad man i bygghjälm ser glad ut. Bredvid honom står ståra spolar med kablar

Statkraft är ett värdebaserat företag med stora ambitioner. Våra anställda ska ha viljan och förmågan att ta itu med de arbetsuppgifter som gör oss till världsledande inom förnybar energi. Utveckling och fokus på resultat är av avgörande betydelse.

Målsättningar och resultat

Tillsammans definierar vi målsättningar för dina arbetsuppgifter och din personliga utveckling. Vi hjälper dig att nå dina mål genom uppföljningssystem. Vi har årliga medarbetarsamtal, regelbundna internundersökningar och vi verkar för öppenhet och samtal i det dagliga arbetet.

Vårt mål är att du ska vara delaktig i att lyfta leda Statkraft in i framtiden. Du besitter kompetensen, vi ger dig möjligheterna.

Ledarskapsutveckling

Cheferna på Statkraft ska ha en god förståelse för våra värderingar och låta dem genomsyra verksamheten. Varje chefsgrupp får särskild utbildning inom sitt område och alla chefer ska utveckla sin kompetens inom fyra områden: Affärsutveckling, personalansvar, styrning och resultatuppföljning