Arbetsmiljö och förmåner

Två kvinnor i arbetskläder och bygghjälmar. Ena pekar mot en vägg

Statkraft är en attraktiv arbetsplats. Vi tar ansvar för våra medarbetare och erbjuder konkurrenskraftiga villkor, både vad gäller lön, utvecklingsmöjligheter och förmåner.

Lön

Vårt lönesystem är marknadsbaserat och konkurrenskraftigt. Din lön beräknas utifrån tjänstebeskrivning, lönenivå utanför Statkraft samt din personliga insats och dina resultat. Vi har även bra pensions- och försäkringsavtal.

Flexibilitet

Statkraft tar hänsyn till var i livet du befinner dig. Vi ger dig möjlighet att anpassa arbetssituationen efter ditt privatliv och är bland annat öppna för flexibla arbetstider och arbete hemifrån. Statkraft är en välkomnande arbetsplats och ser till hela människan.

Hälsa

Statkraft vet att hälsan är viktig både för den enskilda individen och för företaget. Därför främjar vi en hälsosam livsstil och vi är stolta över att ha ett väldigt aktivt företagsidrottslag. Våra personalmatsalar fokuserar också på hälsa och miljö.

Respekt för varandra

Vi värdesätter mångfald och accepterar inte att någon diskrimineras, oavsett kön, ålder, nationalitet eller religion. Vi ser till att personer med funktionshinder har samma möjligheter som alla andra på Statkraft.

Miljön i fokus

Förnybar energi är vårt kännetecken och vi tar hänsyn till miljön i alla våra projekt. Det kommer du även att märka i vardagen hos oss. Vi har genomfört en rad miljöåtgärder och arbetar kontinuerligt med flera metoder för att värna om miljön.

Medarbetarutveckling

Statkraft befinner sig i en bransch i snabb utveckling och vi måste hela tiden ha en så kunskapsrik arbetsmiljö som möjligt. Det betyder att vi vill ha kollegor som har ett genuint intresse för sitt kompetensområde och vill lära sig mer. Vi ser till att våra anställda får utvecklas på flera olika sätt: kurser och vidareutbildning, tvärvetenskapliga projektsamarbeten och internt utbyte.