Student

Statkraft är ett ledande företag inom vattenkraft internationellt, Europas största producent av förnybar kraft och Sveriges fjärde största elproducent. Koncernen producerar vattenkraft, vindkraft, gaskraft och fjärrvärme och är en global marknadsaktör inom energihandel. Statkraft har 3600 anställda i mer än 20 länder.

Vill du testa att arbeta på företaget som är ledande i utvecklingen av förnybar energi?

Vi erbjuder sommarjobb och är samarbetspartners inom ramen för master- och examensarbeten.

Mer om sommarjobb
Mer om master- och examensarbete