Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Turkey flag icon
Turkey
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Sommarprojekt

Statkrafts sommarprojekt är en spännande utmaning. Du får jobba med viktiga problemformuleringar samtidigt som du bekantar dig med Statkraft som framtida arbetsgivare.

Projektet är tvärvetenskapligt och riktar sig till studenter från och med tredje studieåret. Det finns plats för åtta studenter i projektet. Deltagarna arbetar i team, med handledare från Statkraft och professionell uppföljning. Avslutningsvis ska studenterna presentera arbetet för Statkrafts koncernledning.

Projektet löper under cirka nio veckor, med start i mitten av juni. Deltagarna får en ersättning som motsvarar fast lön för studentpraktikplatser på Statkraft i Tyskland. CV och ansökan måste vara skrivna på engelska.

Projektet kommer att fokusera på affärsmöjligheter för stationära batterisystem. Vilka blir de främsta marknaderna? Hur kommer tekniska, juridiska och miljömässiga trender att påverka efterfrågan på batterilagring? I vilka delar av värdekedjan kan Statkraft utnyttja sina konkurrensfördelar på bästa sätt?

 

Tidigare projekt

2013: Future Development of Solar Power within Europe’s Energy System

2012: Vindkraftens roll i Europas framtida kraftsystem. Statkraft har som ambition att växa inom vindkraft och har redan kommit en bit på väg. Statkraft har idag vindkraftprojekt i Norge, Sverige och Storbritannien, både på land och till havs.

2011: Statkraft och SN Power har en portfölj av kraftverk och kontor i Filippinerna, Chile, Peru, Indien, Brasilien och Laos, med planer på ytterligare expansion. Projektet innebär både teoretiska och praktiska studier samt användning av intern kompetens inom Statkraft och SN Power.

2010: Analys av Europas största kraftbolag och kraftbolag på utvalda marknader i Sydamerika och Asien, där Statkraft har aktiviteter.

2009: Förnybar energi i Europa. Möjligheter för satsning på småskaliga vattenkraftverk i fler europeiska länder.

2008: Rehabiliteringsstrategi för Nore-verken

2007: Den fjärde vändningen

2006: Utarbetning av en rehabiliteringsstrategi för Røsåga-vattendraget i Nordnorge

2005: Värdering av vad de förändringar och möjligheter som EU:s utvidgning från 15 till 25 medlemsländer kommer att innebära för Statkraft

2004: Värdering av ny kraftproduktion i Finnmark

2003: Värdering av de ekonomiska, tekniska och miljömässiga sidorna hos Statkrafts kraftverk i Høyanger

 

Är du intresserad? Kontakta recruitment@statkraft.com