Vindkraft i Sverige

Vindkraft är en förnybar och utsläppsfri energiresurs, vars utbyggnad kan bidra till minskade koldioxidutsläpp.

I Sverige har vindkraftverken blivit betydligt fler under de senaste åren. Elproduktionen från vindkraftverken har därför ökat betydligt.

Statkraft äger och driver fyra stora vindparker i Jämtland och Västernorrland, med sammanlagt 186 vindkraftverk. I södra Sverige äger vi två mindre vindparker och driver ett större vindkraftsprojekt tillsammans med Södra i bolaget Statkraft Södra Vindkraft AB. Sammanlagt äger Statkraft 191 vindkraftverk i Sverige. 

Mer om vindkraft:

  • I Sverige finns det fortfarande en stor potential för utbyggnad av vindkraft på land.
  • På sikt kommer mer utbyggnad att ske till havs där vindresurserna är goda och det finns plats för större vindkraftsparker.
  • Statkraft satsar stora resurser på vindkraftsutbyggnad och hoppas att spelreglerna för vindkraftsutbyggnaden ska bli tydligare.