Vattenflöden

Här visas prognostiserade och historiska flöden för Viforsen och Laholm.

bild på vattenfall