Landesbergen Gas

Gasskraftverket Landesbergen ligger i Niedersachsen i Tyskland.

Eierandel: 100 %
Produksjon: -
Effekt: 510 MW

I 1962 var Landesbergen Gas det første større naturgasskraftverket i Tyskland. Kombikraftverket kom i drift i 1973 og har en produksjonskapasitet på rundt 510 MW.

Statkraft overtok kraftverket Landesbergen Gas fra E.ON Energie på begynnelsen av 2009.

For å oppnå en høyere effektivitet driftes anlegget med en kombinasjon av gass- og dampturbiner. Avgasser fra gassforbrenningen, kombinert med trykkluft, driver gassturbinen. Overskuddsvarmen på rundt 420 grader i avgassene fra gassturbinen brukes til å produsere damp, som driver en dampturbin.

På denne måten utnyttes to kraftkilder til å produsere elektrisitet. Kombianlegget har en netto effektivitet på 43 prosent.