Landesbergen Bio

Landesbergen biokraftverk

(Foto: Statkraft)

Varmekraftverket Landesbergen Bio ligger i Landesbergen i Niedersachsen i Tyskland.

Eierandel: 100 %
Produksjon: 140 GWh
Effekt: 20 MW

Anlegget benytter biomasse i kraftproduksjonen gjennom forbrenning av gammelt trevirke i en kjel som produserer damp. En dampturbin driver en generator som produserer 20 MW elektrisitet.

Biokraftverket har en effektivitet på rundt 31 prosent og produserer fornybar kraft til rundt 40.000 husstander årlig.

Kraftproduksjon fra flis og gammelt trevirke regnes som CO2-nøytral.