Knapsack

Gasskraftverket Knapsack ligger i Hürth-Knapsack utenfor Köln i Nordrhein-Westfalen i Tyskland.

Eierandel: 100 %
Produksjon: 7000 GWh
Effekt: 800 MW

Knapsack er det første av to gasskraftverk som er bygget av Statkraft i Tyskland. Anlegget kom i drift høsten 2007.

To gassturbiner og en dampturbin gir en samlet installert effekt på rundt 800 MW. Med kontinuerlig drift ved full effekt kan anlegget produsere 7000 GWh hvert år. Kraftverket har en effektivitet på rundt 60 prosent.